ABOUT | HAKKINDA 

 PROFILE | PROFİL 

> TYLA was founded by Tarik Yasar in 2013 in Istanbul. The office provides services of design, planning, project developing and consultation in landscape architecture from housing to urban scale. The productions are created through the interdisciplinary approaches of ecology, art, planning, architecture and engineering. The office that works with both private and public sectors has a wide variety of projects such as public spaces, touristic areas, commercial, housing and educational structures.
The office that has been granted many awards in both professional and design competition fields, places the nature and human relation on its focus point. TYLA recognizes the urban spaces as places where nature is re-created and the relation of society-nature is sustained. Therefore in their designs the office adopts the principles of sustainability, feasibility, functionality and aesthetic among the relationship of space-society-nature. TYLA aims to create refined projects through scientifically and theoretically well analyzed, multilayered and interdisciplinary inputs.

> TYLA 2013 yılında İstanbul'da Tarık Yaşar tarafından kurulmuştur. Konut ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar büyüyen bir aralıkta peyzaj mimarlığı alanında tasarım, planlama, proje üretimi ve danışmanlık hizmeti veren bir ofisdir. Ekoloji, sanat, planlama, mimarlık ve mühendislik disiplinlerinden beslenerek üretimlerini bu disiplinlararası yaklaşımla gerçekleştirir. Hem özel ve hem de kamu sektörü ile birlikte çalışan ofis, kamusal alanlar, turizm alanları, ticari, konut ve eğitim yapıları gibi geniş bir portföyde projeler üretir.
Hem mesleki alanlarda hem de tasarım yarışmalarında bir çok ödüle layık görülen ofisin üretimlerinde doğa ile insan ilişkisi odak merkezdir. TYLA, kentsel mekanların doğayı yeniden üreten ve toplum-doğa ilişkisinin sürdürüldüğü platformalar olarak görmektedir. Bundan dolayı tasarımlarında mekan-toplum-doğa üçgeni içinde sürdürülebilir, uygulanabilinir, işlevsel ve estetik ilkelerini benimser. TYLA hem bilimsel hem de kuramsal anlamda iyi analiz edilmiş, çok katmanlı, disiplinlerarası edindiği verileri süzerek rafine işler üretmeyi hedefler.

 TEAM | EKİP 

Tarık YAŞAR 
landscape architect | peyzaj mimarı 
tarik@tyla.info 

> He was graduated from Landscape Architecture and Urban Design, Bilkent University, Faculty of Art, Design and Architecture in 2006. He worked in various architectural offices between 2006 and 2013. He has been rewarded many times in both professional and design competition fields. He has been continuing his works as the founder of TYLA since the summer of 2013.

> 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. 2006 - 2013 yılları arası çeşitli ofislerde mesleki çalışmalarına devam etti. Tasarım yarışmaları ve mesleki alanlarda bir çok ödül almaya hak kazandı. 2013 yılı yaz döneminden itibaren kurucusu olduğu TYLA ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Tuğyan KEPKEP 
landscape architect, MA | peyzaj yüksek mimarı 
kepkep@tyla.info 

> She was graduated from Department of Landscape Architecture, Istanbul Technical University (ITU), Faculty of Architecture in 2011. She worked as an editor for two years. She received her master's degree from Architectural Association School of Architecture (AA). She is currently continuing PhD program of Landscape Architecture in ITU and her professional career in TYLA team since 2014.

> 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU), Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene boyunca editör olarak çalıştıktan sonra yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Architectural Association School of Architecture (AA)'da tamamladı. 2014 yılından beri İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı'na devam etmekte olup aynı zamanda proje çalışmalarına TYLA ekibinde devam etmektedir.

Lizge OTURAN 
landscape architect | peyzaj mimarı 
lizgeoturan@tyla.info 

> She was graduated from Department of Landscape Architecture, Istanbul Technical University (ITU), Faculty of Architecture in 2016. Beginning from the internship period she continues to work in TYLA since 2014.

> 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. 2014 yılından beri staj dönemlerinden başlayarak TYLA bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Melahat 
flaneur | avare 

> She is a part-time contributor to TYLA since the renovation of the office in 2013 and she is the source of joy and laughter of the office.

> 2013 yılı ofis tadilat çalışmalarından beri yarı zamanlı olarak TYLA bünyesinde hizmet vermekte olup, ofis neşe ve eğlence kaynağıdır.